Knjigovodstvo za tvrtke

Knjigovodstvene usluge za mala i srednja poduzeća vođena prema Zakonu o računovodstvu, podrazumijevaju:

  • vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige u skladu sa potrebama poduzetnika i specifičnostima djelatnosti koju obavlja, u skladu sa propisima
  • vođenje poreznih knjiga: URA, IRA, porezne prijave sa prilozima za utvrđivanje poreza na dobit
  • obračun PDV-a (mjesečni, kvartalni, godišnji)
  • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilanca, račun dobiti i gubitka sa pomoćnim obrascima i bilješkama
  • obračuni plaća sa doprinosima, porezima i nalozima za plaćanje
  • navodimo i blagajnu, analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine, materijalno i robno knjigovodstvo, saldakonti kupaca i dobavljača
  • obračun amortizacije, troškova prijevoza, dnevnica i ostalih obračuna i izrada financijskih izvještaja i izvještaja za Državni zavod za statistiku
  • usluga se, dakako, dopunjava prema Vašim potrebama
TOP