Impressum

Naziv : Atessa d.o.o za knjigovodstvene usluge
Sjedište : Pavla Lončara 6, 10290 Zaprešić
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-95/31590-2
Matični broj: 00676421
OIB :
16159490539

Žiro račun u Reiffeisen banci, Petrinjska 59, Zagreb 10000
Broj računa:  HR 64 24840081100892000
SWIFT : RZBHHR2X

Iznos temeljnog kapitala društva:  18.700,00 kn
Članovi uprave : Iva Špoljarec Kunjas

Email : atessa@zg.t-com.hr

TOP