O nama

Atessa d.o.o.

Vrste poduzeća

Prilikom pokretanja vlastitog posla, osobe koje su se na to odlučile često nisu upoznate s razlikom između obrta i slobodnog zanimanja. Iako postoje sličnosti, otvaranja obrta ili registriranje slobodnog zanimanja zahtijevat će od vas različite zakonske i administrativne obaveze. Upravo smo zato u nastavku odlučili detaljnije objasniti razliku između slobodne djelatnosti i obrta.

OBRTI

Obrt je trajno i samostalno obavljanje određenih dopuštenih gospodarskih djelatnosti na tržištu. Djelatnost obrta mogu biti proizvodnja, promet ili usluge. U pravilu, obrtom se mogu baviti samo fizičke osobe, a iznimno i pravne osobe koje provode naukovanje za vezane obrte.

Karakteristika obrta je samostalnost, a donosi se na samostalno donošenje odluka u zakonskim okvirima i drugim propisima. Isto tako, obrt karakterizira i neovisnost u poslovanju, što znači da su obrti ne ovise o odlukama drugih gospodarskih subjekata.

Trajnost obrta vezana je za namjeru obrtnika da se djelatnošću u obrtu bavi kontinuirano, što znači da obrt nije predviđen za samo za jedan poslovni pothvat. Isto tako, na svojstvo trajnosti nema utjecaj sezonsko obavljanje djelatnosti te privremene obustave poslovanja.

Važno je napomenuti da su i obrtnici obvezni plaćati porez na dohodak i porez na dobit, prirez porezu na dohodak, porez na dodanu vrijednost, porez po odbitku te sve doprinose za obvezna osiguranja te sve ostale poreze.

Da biste otvorili obrt, morate zadovoljiti 2 opća uvjeta. Ti uvjeti odnose se na pravo korištenja određenog prostora te da nemate zabranu obavljanja djelatnosti.

POSTOJE 4 RAZLIČITE VRSTE OBRTA:

1. Slobodni obrt - za otvaranje ovakvog obrta nije potrebna stručna sprema, prilikom otvaranja potrebno je samo ispuniti navedene opće uvjete

2. Vezani obrt – za otvaranje ovog obrta, osim općih uvjeta, potrebno je imati položen ispit o stručnoj osposobljenosti tj. odgovarajuću srednju stručnu spremu ili majstorski ispit. Ovaj oblik obrta odnosi se na automehaničare, fotografe, bravare, frizere, instalatere, pekare, stolare i sl.

3. Povlašteni obrt - moguće je obavljati djelatnost povlaštenog obrta isključivo uz povlasticu ministarstva ili drugog nadležnog tijela. Takva su zanimanja npr. uzgajivač ribe, puškar te rudarski tehničar.

4. Tradicijski obrt - posebna kategorija obrta za koju je potrebno poznavanje tradicionalnih zanatskih vještina. Osobe koje otvaraju tradicijski obrt uglavnom se bave ručnim radom, pri čemu koriste određene tehnike rada koje se oslanjaju na tradicijske obrasce kulture. Njihove usluge karakteriziraju visoka estetska vrijednost, dizajn, individualnosti i kreativnost.

Ako i dalje imate nekih nedoumica, najbolje je obratiti se za savjet vrhunskim stručnjacima Knjigovodstvenog servisa i Agencije za zapošljavanje ATESSA. Osim što pružaju cjelovitu uslugu od izrade računovodstvenih politika do financijskog izvještavanja i analize poslovanja, njihova glavna djelatnost odnosi se na vođenje poslovnih knjiga obrtnicima i poduzećima. Dugogodišnje iskustvo u djelatnostima maloprodaje ,veleprodaje, uslužnim djelatnostima , građevinskim uslugama, uvozu i izvozu, ugostiteljstvu, pekarskim uslugama, frizerskim i brojnim dugim djelatnostima garancija su kvalitete koju nudi ATESSA

SLOBODNE DJELATNOSTI

Slobodna zanimanja ili slobodne djelatnosti Ministarstvo financija definira kao profesionalne i samostalne djelatnosti fizičkih osoba koje su osigurane prema propisima obveznih osiguranja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar obveznika poreza na dohodak.

Valja istaknuti da su osobe koje obavljaju slobodnu djelatnost dužne plaćati porez na dohodak, prirez porezu na dohodak, porez na dobit i dodanu vrijednost, doprinose za obvezna osiguranja te porez po odbitku, jednako kao i sve druge poreze.

Prema Ministarstvu financija djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju se samostalne djelatnosti:

- zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata,       poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika
- znanstvenika, književnika, izumitelja
- novinara, umjetnika i sportaša
- te predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti

UDRUGE

Udruge, odnosno neprofitne organizacije dužne su voditi uredno financijsko poslovanje sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Ako se financijski poslovi i prikupljanja potrebne dokumentacije u skladu sa zakonom i propisima u vašoj udruzi povećavaju pravo je vrijeme da potražite pomoć knjigovodstvenih stručnjaka.

Knjigovodstvo za udruge dijeli se na jednostavno i dvojno, a neprofitne organizacije većinom vode dvojno, za što je potreban knjigovođa. Razlika u tome tko treba voditi jednostavno, a tko dvojno knjigovodstvo je u tome što jednostavno računovodstvo mogu voditi udruge čija je vrijednost imovine u prethodne tri godine na godišnjoj razini manja od 230.000,00 kn i čiji je godišnji prihod u prethodne tri godine na godišnjoj razini manji od 230.000,00 kn, a osnovane su prije 1.1.2009. godine. Ukoliko oba dva uvjeta nisu zadovoljena, udruga je dužna voditi dvojno knjigovodstvo.

Udruge imaju i mogućnost mijenjanja vrste knjigovodstva. Neprofitne organizacije koje su bile obvezne voditi dvojno knjigovodstvo ukoliko zadovoljavaju uvjete o prihodima i imovini nakon protoka od 3 godine mogu se odlučiti hoće li voditi računovodstvo prema načelima dvojnog ili prema načelima jednostavnog knjigovodstva.
Odluku o korištenju ove mogućnosti vođenja knjigovodstva za tekuću poslovnu godinu donosi osnivač neprofitne organizacije u roku predviđenom za podnošenje financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu, a o nastaloj promjeni izvještava Ministarstvo financija popunjavanjem RNO-P obrasca uz koji prilaže navedenu odluku.

U usluge knjigovodstvenog servisa Atessa za udruge spada vođenje obveznih poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige i pomoćnih knjiga, kao i obaveznih pomoćnih knjiga: dugotrajne nefinancijske imovine, kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe), financijske imovine i obveza, zatim knjigu (dnevnik) blagajni, evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija, evidenciju putnih naloga i korištenja službenih vozila, knjigu izlaznih računa, knjigu ulaznih računa te ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.

Knjigovodstvo za udruge dijeli se na jednostavno i dvojno, a neprofitne organizacije većinom vode dvojno, za što je potreban knjigovođa.

Razlika u tome tko treba voditi jednostavno, a tko dvojno knjigovodstvo je u tome što jednostavno računovodstvo mogu voditi udruge čija je vrijednost imovine u prethodne tri godine na godišnjoj razini manja od 230.000,00 kn i čiji je godišnji prihod u prethodne tri godine na godišnjoj razini manji od 230.000,00 kn, a osnovane su prije 1.1.2009. godine.

Ukoliko oba dva uvjeta nisu zadovoljena, udruga je dužna voditi dvojno knjigovodstvo.

Danas, kad broj različitih udruga iznimno raste, vrlo je važno za uspješno poslovanje imati kvalitetnog knjigovođu. Neovisno o tome kojom vrstom posla se vaša udruga bavi, od iznimne je važnosti imati uredne poslovne knjige kako bi rad udruge tekao bez poteškoća. Izdvajanje na tržištu i pozitivno poslovanje udruge ovisi i o financijskom aspektu za koji se mogu umjesto Vas pobrinuti stručnjaci iz Atessa knjigovodstvenog servisa.

Cilj nam je što bolje surađivati sa klijentima da bi mogli ispuniti vaša očekivanja.

Radi kvalitetnijeg poslovanja posjećujemo seminare ,pratimo stručnu literaturu i o promjenama vezanim za vašu djelatnost obavještavamo vas pravovremeno.OPG

Zadovoljni ste kako vaš obiteljski posao napreduje i razmišljate o modernizaciji i unapređenju procesa rada i poslovanja te povećanu proizvodnog kapaciteta. U tom slučaju najbolje rješenje su bespovratne potpore iz EU fondova. Riječ je o nekoj vrsti financijskih instrumenata koji podupiru provedbu projekata u svrhu razvoja pojedinih djelatnosti. S ovom financijskom potporom možete ostvariti željeno napredovanje u svom opg-u, neovisno o kojoj vrsti

No, sa samim povećanjem dolazi i do većih financijskih transakcija te prikupljanja potrebne dokumentacije u skladu sa zakonom i propisima. Stoga ako ste do sada sami vodili svoje poslovanje, sada je vrijeme da potražite pomoć knjigovodstvenog servisa. Naime, uredno vođenje poslovnih knjiga nužno je prema zakonu kako bi pravne osobe mogle djelovati u okviru zakonskih propisa te je ujedno važno za uspješno poslovanje i donošenje kvalitetnih odluka.

Svrha knjigovodstvenog servisa je upravljanje poslovnom dokumentacijom, kako ne bi došlo do pojavljivanja grešaka opasnih za poslovanje. Vođenje OPG poslovanja uključuje knjigu primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine, knjigu prometa, evidenciju o tražbinama i obvezama te knjigu ulaznih i izlaznih računa u slučaju ulaska u Sustav PDV-a. Zato ovaj dio posla prepustite knjigovođi, a vi se koncentrirajte na ideje i projekte s ciljem poboljšanja svojeg posla.

Uz knjigovodstveni servis Atessa dobivate sve na jednom mjestu jer osim knjigovodstvenih usluga pružaju i administrativne, tajničke, kadrovske te savjetodavne usluge. Čak ni daljina nije problem jer moderne tehnologije omogućuju komunikaciju i poslovanje jednake kvalitete.

Knjigovodstvene usluge servisa Atessa za opg obveznike vođene prema Zakonu o porezu na dohodak, podrazumijevaju:

- sastavljanje poreznih prijava i izvještaja:
-obračun PDV-a (mjesečni, kvartalni, godišnji)
-obračun godišnjeg poreza na dohodak
-vođenje poslovnih i poreznih knjiga:
- KPI
- URA, IRA
-pomoćne knjige u skladu s potrebama obrtnika i specifičnostima djelatnosti koje se obavljaju
Izrada popisa dugotrajne imovine
obračun plaća s doprinosima, porezima i nalozima za plaćanje

Knjigovodstveni servis Atessa pruža i usluge savjetovanja. Za sve dodatno nas kontaktirajte ili potražite na adresi Pavla Lončara 1A u Zaprešiću.